T.C.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇSÜRE)

1

3091 Sayılı Kanun gereğince Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi

Matbu Dilekçe ve diğer belgeler

MÜRACAAT:

10 DAKİKA KANUNİİŞLEM:

15 GÜN

2

Tüketici SorunlarıBaşvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıdaki belirtilen belgeler eklenir.

1- Fatura

2- Satış Fişi

3- Garanti Belgesi

4-Sözleşme vb.

3 AY

3

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıİzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslıya da Belediyeden onaylıbir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi

6- TİB onaylıfiltre programı

İSTENİLEN BELGELERİN TAMAMLANMASINDAN İTİBAREN

15 GÜN

4

İnsan Haklarıİhlalleri Başvurusu

Dilekçe

Kurulda alınan kararlar ve yapılan işlemler yazılıolarak başvuru sahibine en geç

30 GÜN içerisinde bildirilir ve gerekli hallerde ara bilgi verilir.

5

65 Yaşve Özürlü Maaşı

(Muhtaçlık Kararı)

18 yaşından küçükler için:

1-Form (muhtar onaylı2 Adet)

2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)

3-Nüfus CüzdanıFotokopisi (Anne, Baba ve Özürlüiçin)

18 yaşından büyükler için:

1- Form ( muhtar onaylı 2 Adet)

2-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)

3-Nüfus CüzdanıFotokopisi

65 yaşınıdolduranlar için:

1-Form ( muhtar onaylı2 Adet)

2-Nüfus CüzdanıFotokopisi

3-Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları

İlçemiz sınırları içerisindeki tahkikatlarda genel olarak

2-3 AY içinde il dışı evrakların tahkikat süresi sonucuna bağlıolarak

2 AY içinde

6

Yeşil Kart

İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı)

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Tüm aile Fertlerinin)

3-Fotoğraf (1 er Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin) Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler: 1-Form (muhtar onaylı),

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Hane Reisinin)

3-Yeşil Kart Ön Yüzü Fotokopisi (Hane Reisinin)

2022 sayılıYasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda İstenilen Belgeler:

1-Form (muhtar onaylı)

2-Matbu Dilekçe .

30 GÜN

7

MuhtaçErbaşve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması(Muhtaçlık Kararı)

1-Form (muhtar onaylı)

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge 3-Nüfus CüzdanıFotokopisi.

30 GÜN

8

5434 sayılıEmekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet)

3-Nüfus CüzdanıFotokopisi

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)

İlçemiz sınırları içerisinde 1 AY, il dışı evrakların tahkikat süresine göre 1-2 AY

GEVAŞ KAYMAKAMLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile

yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci

müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Faruk ARVAS

Unvan : Yazı İşleri Müdür

Adres : Hükümet Konağı- GEVAŞ/VAN

Tel : 0432 612 2015- 2131

Faks : 0432 612 3131

İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Yusuf GÜNİ

Unvan : Kaymakam

Adres : Hükümet Konağı-GEVAŞ/VAN

Tel : 0432 612 2015- 612 2131

Faks : 0432 612 3131